Darmowa dostawa z imoje

REGULATORY TEMPERATURY / TERMOSTATY 

Siatka
Lista

Manualny, natynkowy regulator temperatury. Kontroluje temperaturę za pomocą wbudowanego czujnika wewnętrznego lub podłogowego zewnętrznego. Montaż na ścianie. Możliwość montażu na puszce ?60. Do ręcznego sterowania oraz kontroli temperatury w pomieszczeniu. Współpracuje z elektrycznym lub wodnym ogrzewaniem podłogowym.

Programowalny, podtynkowy regulator temperatury. Kontroluje i reguluje temperaturę. Do programowalnego sterowania oraz kontroli temperatury w pomieszczeniu. Współpracuje z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Montaż w puszce ?60x60mm (pogłębianej).

Programowalny, natynkowy regulator temperatury z bateryjnym podtrzymaniem zasilania. Kontroluje i reguluje temperaturę. Do programowalnego sterowania oraz kontroli temperatury w pomieszczeniu. Współpracuje z elektrycznym lub wodnym ogrzewaniem podłogowym. Możliwość montażu na puszce ?60

Regulator temperatury RT-821 służy do sterowania pracą kabli grzewczych w systemach przeciwoblodzeniowych. Zapobiega zamarzaniu rynien, oblodzeniu schodów, podjazdów, itp.

Termostat T3 przeznaczony jest do kontroli i regulacji systemu ogrzewania. Wyposażony jest w funkcję czasowego obniżania temperatury pokojowej w pomieszczeniu tzw. ?SET ? BACK?, z systemem powtarzania funkcji po 24 godzinach. Jest to bardzo prosty system sterowania temperaturą w określonym pomieszczeniu. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania...

Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego(6 wstępnych, 3 definiowane przez użytkownika) Łatwa regulacja temperatury - prosta procedura programowania

Sterownik ten powstał z myślą o nowoczesnych systemach ogrzewania i ocieplania budynków. W wyraźny sposób poprawi się komfort cieplny w ogrzewanych budynkach.

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową.

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową.

Cyfrowy regulator temperatury RTM-20 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej w zakresie +5 oC ÷ +60 oC.

Regulator temperatury RTM-01 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC.

Obniżka! BLACK FRIDAY

Termostat T13RF jest programowanym regulatorem temperatury, który służy do kontroli i regulacji systemów grzewczych i chłodniczych.

Głowica T30 jest przeznaczona do wszystkich typów zwykle stosowanych zaworów grzejnikowych i jejmontaż nie wymaga przerwania cyrkulacji medium w układzie grzejnym. Jeżeli zawór grzejnikowy nie jestkompatybilny, należy postępować zgodnie z informacjami podanymi w punkcie Kompatybilność.