REZYSTANCYJNE 

Siatka
Lista

Przekaźnik rezystancyjny PRM10 służy do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych (np. silnik) przed niebezpiecznym wzrostem temperatury.