Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Wypełniając obowiązek nałożony art. 37 ust.4 oraz 39 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / t.j. Dz. U. z 2019r. poz 1895 /

informujemy:

1. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej „zużytym sprzętem”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany do przekazania go do :

- sprzedawcy, który ma obowiązek go przyjąć nieodpłatnie w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zielona 9A

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 60

43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 1

lub

- podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), Czechowice-Dziedzice
ul. Prusa 33 – dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), Łąka
ul. Cieszyńska 35 – dla mieszkańców Gminy Pszczyna

Sky Recycling System Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. I Dywizji Pancernej 45/22

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A.
Oddział Sosnowiec ul. Mikołajczyka 25

Maya Victory Sp. z o.o. Bogumiłów ul. Nowa 2, Kleszczów

Centrum Utylizacji LUKDAR S. C. Dariusz Brożek, Łukasz Staśkiewicz Chorzów
ul. Stacyjna 11

3. Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczany.

4. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt.19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm./ wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do ich przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

5. Równocześnie informujemy, że konsumenci instytucjonalni zużyty sprzęt są zobowiązani przekazywać do uprawnionych punktów zbierania lub bezpośrednio do zakładów przetwarzania.


Korzystając ze sklepu internetowego E-DOMUS wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronach Polityka Prywatności i Cookiesoraz w naszym Regulaminie

Akceptuj Więcej informacji Zamknij