Sensory przyciskowe grupowe z portem magistralnym - klawisze w pozycji środkowej 

Siatka
Lista
na stronę

Transformator do oświetlenia niskonapięciow. / niskonapięciow. lamp halogenowych