Darmowa dostawa z imoje

MIERNIKI 

Siatka
Lista

Miernik elektroniczny uniwersalny NEO (nr ref. 94-001) służy do dokonania pomiarów napięcia prądu stałego i przemiennego, natężenia prądu przemiennego i stałego, oporności elektrycznej, sprawdzenia ciągłości przewodów, hFE (tester tranzystorów), pojemności, pomiaru diody oraz temperatury.

Miernik cęgowy NEO (nr ref. 94-003) służy do dokonania pomiarów napięcia prądu przemiennego i stałego, natężenia prądu przemiennego i stałego, oporności elektrycznej, temperatury, pomiaru diody oraz ciągłości.

Fazer 777 Detector przeznaczony jest do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych 220/380 VAC, instalacji samochodowych 12/24 VDC i innych instalacji elektrycznych oraz sprawdzania poprawności pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Próbnik elektroniczny MS?48 jest wykonany z najlepszych materiałów zgodnie z najnowocześniejszą technologią. Z jego pomocą możecie łatwo, szybko a przedewszystkim bezpiecznie sprawdzać różne wielkości elektryczne.

Tester napięcia GK-9 jest wyprodukowany według najnowszych technologii a jego budowa jest przystosowana do pomiaru wewnątrz pomieszczeń. Przy jego pomocy można łatwo, szybko i bezpiecznie mierzyć zakres napięcia: , 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, wskaźnik mierzonego napięcia: diody LED, pomiar częstotliwości 0 - 60 Hz

Tester elektroniczny GK  10 jest wyprodukowany według najnowszych technologii a jego budowa jest przystosowana do pomiaru na zewnątrz pomieszczeń. Przy jego pomocy można łatwo, szybko i bezpiecznie mierzyć stały i zmienny prąd oraz czestotliwość .    

Próbnik elektroniczny MS ? 18 jest wykonany z najlepszych materiałów zgodnie z najnowocześniejszą technologią. Z jego pomocą możecie łatwo, szybko a przede wszystkim bezpiecznie sprawdzać różne wielkości elektryczne.

Tester elektroniczny Z-10  jest wyprodukowany według najnowszych technologii a jego budowa jest przystosowana do pomiaru na zewnątrz pomieszczeń. Przy jego pomocy można łatwo, szybko i bezpiecznie mierzyć stały i zmienny prąd.

Tester napięcia przeznaczony jest do: dwubiegunowego mierzenia wartości napięcia od 110 do 400 V, dla prądu stałego i przemiennego o częstotliwości 0 ? 60 Hz , do kontroli przewodu fazowego, kolejności faz w układzie trójfazowym z przewodem zerowym oraz do wskazania polaryzacji napięcia stałego.

Multimetr należy do przyrządów kompaktowych, które mają 3,5 znakowy wyświetlacz LCD i są przeznaczone do mierzenia napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego, oporu, testowania diod i prób akustycznych przewodności.

Multimetr ten jest uniwersalnym cyfrowym przyrządem pomiarowym zasilanym z baterii, łatwym w obsłudze, przeznaczonym do pomiarów napięcia i natężenia prądu stałego i zmiennego, częstotliwości, oporu elektrycznego i akustycznej kontroli ciągłości obwodu oraz sprawdzania diód i tranzystorów.

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru napięcia prądu stałego DC, napięcia prądu przemiennego AC, natężenia prądu stałego DC, natężenia prądu zmiennego AC, oporu elektrycznego, pojemności, częstotliwości i wykonywania akustycznego testu ciągłości obwodu oraz sprawdzania diód i tranzystorów.

Miernik cęgowy NEO służy do dokonania pomiarów napięcia prądu przemiennego i stałego, wartości prądu przemiennego, oporności elektrycznej, temperatury, pomiaru diody oraz ciągłości. Posiada automatyczne zakresy pomiarowe oraz pamięć ostatnich pomiarów.