Elementy pomocnicze układów automatyki 

Siatka
Lista

Typ 3 (dawniej D). Z potrójnym filtrem przeciwzakłóceniowym.OP-230 to profesjonalne zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dla urządzeń pracujących w rozdzielniach przemysłowych, szczególnie wrażliwych na zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej.

Do współpracy z termistorami PTC.Przekaźnik rezystancyjny (termiczny) służy do ochrony urządzeń elektrycznych przed niepożądanym wzrostem temperatury przy wykorzystaniu czujników termistorowych PTC, połączonych szeregowo w ilości 1÷6 sztuk.

Separator sygnału sterującego.SEP-01 służy do separacji sygnałów sterujących w układach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem centralnym.

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki.

Moduł terminacyjny sieci RS-485.Moduł LT służy do terminacji, polaryzacji oraz wzmocnienia sygnału linii sygnałowej  sieci RS-485.

Wzmacniacz / separator sieciowy RS-485.Moduł RM-07 służy jako wzmacniacz sygnałowy  transmisji Modbus RTU oraz jako separator galwaniczny sieci RS-485.

Wzmacniacz / separator linii USB.SEP-03 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych przewodem USB.

Separator sygnału sterującego.SEP-02 służy do separacji sygnałów sterujących w układach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem centralnym.

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki.

Separator sygnałów analogowych.Separator analogowy AKS-08 jest urządzeniem umożliwiającym konwersję analogowego sygnału sterującego z jednej postaci do drugiej z zapewnieniem dodatkowej separacji galwanicznej pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym.