Automatyczne przełączniki faz 

Siatka
Lista

Bezpośrednie podłączenie 16 A. Z fazą priorytetową.Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy.

Do współpracy ze stycznikami. Z fazą priorytetową. Z dolnym i górnym progiem zadziałania.Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy.

Do współpracy ze stycznikami. Bez fazy priorytetowej. Z regulowanym dolnym i górnym progiem zadziałania.Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy.

Automatyczny przełącznik faz z wyjściem napięcia fazowego 400V.Automatyczny przełącznik faz PF-452 służy do zachowania ciągłości zasilania obwodu dwufazowego w przypadku zaniku lub spadku parametrów jednej z faz zasilających.