Jakość powietrza jest ważna !

Posted by PORADNIK 27-11-2018
Jakość powietrza jest ważna !

FIRMA HAUS & LUFT IDZIE Z POMOCĄ ZE SWOIMI OCZYSZCZACZAMI POWIETRZA !

DLACZEGO WARTO ?

1. SMOG

Smog - co to jest?

Słowo smog pochodzi z języka angielskiego i stanowi połączenie dwóch wyrazów - smoke (dym) i fog (mgła). Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które zagraża naszemu zdrowiu. Pojawia się, gdy jednocześnie występują dwa czynniki - szczególne warunki atmosferyczne - mgła i bezwietrzna pogoda oraz zanieczyszczenia powietrza związane bezpośrednio z działalnością ludzi. Smog zawiera szkodliwe związki chemiczne, m.in.: tlenki siarki, tlenek azotu i tzw. pyły zawieszone, czyli cząsteczki stałe, które z łatwością przedostają się do układu oddechowego człowieka. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu. Pierwszy to tzw. smog londyński, zawierający tlenek siarki, tlenki azotu i węgla oraz sadzę. Drugi nazywany jest smogiem Los Angeles i powstaje przede wszystkim na terenach subtropikalnych. Zawiera tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory, które ulegają reakcjom chemicznym i prowadzą do powstawania aldehydów i ozonu.

3 główne przyczyny powstawania smogu

Nie ulega wątpliwości, że przyczyną powstawania smogu jest działalność prowadzona przez człowieka, która ma ścisły związek z zanieczyszczeniem powietrza. Ogrzewanie domów, transport i funkcjonowanie zakładów przemysłowych stanowią najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza, a w konsekwencji smogu. Jednym z najistotniejszych problemów jest tzw. niska emisja, bezpośrednio związana z ogrzewaniem domów. Dotyczy to spalania węgla, koksu, drewna, a nawet śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach. W Polsce brakuje norm dotyczących emisji zanieczyszczeń dla sprzedawanych pieców, a świadomość społeczeństwa w tej dziedzinie jest nadal bardzo niska. Duży ruch samochodowy to kolejna przyczyna powstawania zanieczyszczeń. Problem dotyczy przede wszystkim pojazdów z silnikami diesla, ale również pyłów pochodzących ze startych opon i klocków hamulcowych. Nie bez znaczenia jest też działalność prowadzona przez zakłady przemysłowe. Huty, elektrownie cieplne, energetyka węglowa stanowią poważne źródło zanieczyszczeń.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Smog prowadzi do chorób układu oddechowego i nowotworów, nasila reakcje alergiczne, a także zwiększa ryzyko zachorowań na astmę. Dzieci kobiet, które w ciąży były narażone na wdychanie smogu, mają mniejszą masę urodzeniową. Smog stanowi także poważne zagrożenie dla środowiska. Może być przyczyną tzw. kwaśnych deszczy, które zawierają trujące kwasy i powodują zniszczenia lasów, zakwaszanie gleb i wody. Na zagrożenia związane ze smogiem szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze.

Smog w Polsce

Polska znajduje się w czołówce krajów, w których powietrze jest najgorszej jakości, a stężenie groźnych substancji najwyższe. Do najbardziej niebezpiecznych należą benzo(a)piren i pyły zawieszone PM2,5 i PM10. Najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w województwach małopolskim, śląskim, łódzkim i mazowieckim. Jednak problem dotyczy całej Polski. Smog zwłaszcza w okresie jesienno zimowym to w naszym kraju zjawisko powszechne.

2. Alergia - choroba XXI wieku

Co to jest alergia?

Alergia to reakcja układu odpornościowego na określone czynniki. Alergia może być spowodowana przez substancje znajdujące się w naszym bezpośrednim otoczeniu – Przyczyną alergii mogą być substancje znajdujące się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Najczęściej uczulenie powodują pyłki roślin, sierść zwierząt, kurz, pleśń. Z roku na rok powiększa się grono osób cierpiących na różnego typu alergie. W dużej mierze choroba ta dotyka mieszkańców dużych miast. Alergie można podzielić na wziewne (np.: uczulenie na pyłki traw i drzew), pokarmowe (np.: uczulenie na białko krowie, gluten) oraz kontaktowe (np.: uczulenie na sztuczną biżuterię).

Alergia wziewna - czym się charakteryzuje?

Alergen wywołujący ten typ uczulenia przedostaje się do organizmu za pośrednictwem dróg oddechowych. Jest to choroba, która dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Do najbardziej popularnych alergii wziewnych należą uczulenia na sierść, kurz i pyłki. Alergie wziewne możemy podzielić na sezonowe, związane z okresem pylenia roślin i całoroczne, dotyczące alergenów występujących w pomieszczeniach, m.in.: na roztocza kurzu domowego, zarodniki pleśni i zwierzęta. Warto pamiętać, że u osób uczulonych na pyłki roślin mogą występować reakcje alergiczne po zjedzeniu świeżych warzyw i owoców. Na przykład osoby, które uczulone są na pyłki brzozy powinny zachować szczególną ostrożność w przypadku spożywania jabłek, orzechów laskowych, migdałów, brzoskwini, gruszek, marchwi i pomidorów.

4 rodzaje alergii wziewnej

Wyróżnić można cztery rodzaje alergii wziewnych - na pyłki roślin, kurz, pleśń i zwierzęta. W Polsce alergeny pyłkowe pojawiają się już pod koniec lutego, a zanikają dopiero we wrześniu. Najczęściej uczulenie powodują pyłki traw, chwastów i drzew (przede wszystkim brzozy, leszczyny, jesionu, wierzby i dębu). Stężenie pyłków w powietrzu uzależnione jest od pogody, a ten typ alergii jest najbardziej uciążliwy podczas słonecznych i wietrznych dni. Z kolei roztocza kurzu domowego lubią wilgoć i wysokie temperatury. Najczęściej występują w materacach, poduszkach, dywanach, zasłonach i kocach. Alergia wziewna może być także powodowana przez zwierzęta domowe. Przyczyną tego typu uczuleń jest złuszczający się naskórek i ślina zwierzęcia. Alergeny zwierząt unoszą się w powietrzu, co oznacza, że objawy alergii mogą wystąpić nawet jeśli nie dotykaliśmy psa lub kota. Warto również pamiętać, że długotrwały kontakt z każdym zwierzęciem futerkowym może prowadzić do alergii. Natomiast zarodniki pleśni występują zarówno na świeżym powietrzu (w glebie, zwiędłych liściach, roślinach), jak i w pomieszczeniach (w łazienkach, na parapetach, w piwnicach). Pleśń pojawia się w wilgotnych i ciepłych miejscach, a jej zarodniki unoszą się w powietrzu, podobnie jak pyłki roślin.

Najczęstsze objawy alergii

Alergie wziewne nie powodują wstrząsu anafilaktycznego. Niemniej jednak wywołują szereg niepożądanych objawów. Do najbardziej charakterystycznych należą:

  • wodnisty katar, kichanie
  • suchy, męczący kaszel
  • łzawienie i swędzenie oczu
  • ból głowy, stan zapalny zatok
  • zaburzenia snu
  • trudności z koncentracją.

Objawy alergii wziewnej mogą występować przez cały rok. Niezwykle ważne jest, by nie lekceważyć nasilających się oznak choroby.

3. Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie

Zanieczyszczenie powietrza stanowi bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i naszego zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczone powietrze to takie, którego skład chemiczny może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także wodę i glebę. Najczęściej powietrze zanieczyszczane jest przez dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

Oddychanie - podstawowa funkcja organizmu

Człowiek bez wody może wytrzymać kilka dni, bez pożywienia nawet miesiąc, a bez powietrza zaledwie kilka minut. Oddychanie to podstawowa funkcja organizmu. Proces oddychania jest dość skomplikowany, a organizm reguluje go automatycznie. Oddychanie polega na dostarczeniu tlenu do wszystkich komórek organizmu i usunięciu z nich dwutlenku węgla. Dla naszego organizmu duże znaczenie ma jakość powietrza, którym oddychamy.

Z czego składa się powietrze?

Powietrze to mieszanina gazów, które tworzą powłokę wokół Ziemi, czyli atmosferę ziemską. Do głównych składników powietrza należą azot, tlen i dwutlenek węgla. Dodatkowo powietrze zawiera także gazy szlachetne - hel, neon, argon, krypton, ksenon oraz wodór, metan. Tlen to element niezbędny, by wszystkie organizmy żyjące na Ziemi mogły oddychać. Z kolei dwutlenek węgla w dużych ilościach jest szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Zbyt duża ilość dwutlenku węgla w powietrzu prowadzi do zmiany warunków życia poprzez ocieplanie atmosfery. W 100 litrach powietrza znajduje się około 78 l azotu, 21 l tlenu oraz 1 l innych gazów. Bardzo ważnym składnikiem jest para wodna, a jej zawartość waha się od 1% do 4% i ma bezpośredni wpływ na wilgotność powietrza.

Jakie czynniki wpływają na zanieczyszczenie powietrza?

Skład powietrza może ulegać zmianie. Przyczyniają się do tego: zanieczyszczenie środowiska, warunki atmosferyczne i położenie geograficzne. Jeśli w powietrzu wykryto obecność substancji, które naturalnie w nim nie występują lub stężenie poszczególnych gazów jest zbyt wysokie, to mamy do czynienia z zanieczyszczeniem. Oznacza to, że zanieczyszczone powietrze zawiera mniej tlenu, a więcej pyłów i szkodliwych gazów.
Zanieczyszczenia atmosferyczne możemy podzielić według kilku kategorii. Do substancji, które wpływają na zanieczyszczenie powietrza należą pyły, gazy i aerozole. Wśród nich możemy wyróżnić dwutlenek siarki, fluorowodór, tlenek węgla i dym tytoniowy.

Najprostsza klasyfikacja to zanieczyszczenia naturalne czyli te, które powstają wskutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów itp. lub sztuczne, które powstają wskutek działaności człowieka. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają niewątpliwie:

  • spaliny wydobywające się z samochodów i innych pojazdów
  • substancje szkodliwe pochodzące z kotłowni centralnego ogrzewania
  • pyły emitowane przez zakłady przemysłowe
  • elektrownie węglowe i jądrowe.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie

Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Stanowią jedną z przyczyn powstawania alergii i chorób układu oddechowego. Właśnie dlatego tak ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy.

IDEALNYM ROZWIĄZANIEM JEST ZAKUP OCZYSZCZACZA POWIETRZA NP. HL-OP-20