WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE 

Siatka
Lista
na stronę

 Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1) z popychaczem z rolką, której oś jest równoległa do płaszczyzny mocowania

 Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1) z popychaczem z rolką, której oś jest prostopadła do płaszczyzny mocowania

Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1) z popychaczem z rolką, której oś jest równoległa do płaszczyzny mocowania

Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1) z popychaczem z rolką, której oś jest prostopadła do płaszczyzny mocowania