F&Home - przewodowy system inteligentnego domu 

Siatka
Lista
na stronę

Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz).

Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz) jak i odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi).

Moduł silnikowy mH-E16 dedykowany jest do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi. 

Moduł czterokanałowy (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła.

Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia.

Moduł mH-LED jest trzykanałowym ściemniaczem oświetlenia niskonapięciowego (12 V) LED.

Moduł mH-A10 jest czterokanałowym sterownikiem służącym do zadawania wartości 0 - 10 V do urządzeń przystosowanych do sterowania napięciem od 0 do 10 V.

Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania.

Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania.

Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do współpracy z modułami czujników temperatury mH-S4.

Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do współpracy z modułami czujników temperatury mH-S8.

Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V.

Moduł przekaźnikowy mH-R8x8.2 jest modułem wykonawczym przeznaczonym do bezpośredniego podłączenia do modułów sterujących mH-IO32 lub mH-IO12E6.

Przekaźniki wykonawcze mH-R8/2 są następcami przekaźników starej generacji mH-R8x8.

Moduł przekaźnikowy mH-R2x16 jest modułem wykonawczym przeznaczonym do bezpośredniego podłączenia do modułów sterujących mH-IO32 oraz mH-IO12E6.

Przekaźniki mH-RE4 są dedykowanymi elementami wykonawczymi sterującymi pracą urządzeń silnikowych (w szczególności rolet).

Moduł filtra mH-SP służy do zabezpieczania elementów systemu przed zakłóceniami z sieci zasilającej oraz przepięciami.

Jednostka zasilająca mH-SU50 służy do zasilania elementów systemu wymagających napięcia 24 V DC.

Moduł mH-MRG jest modułem komunikacyjnym GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem wiadomości SMS.

Moduł Megamaster jest interfejsem magistrali CAN (łączącej poszczególne moduły systemu) i panela dotykowego mH-TS12 lub mH-TS15.

Moduł mH-MS jest szesnastokanałowym modułem wejściowym, do którego wejść podłączone są przyciski monostabilne (sterowanie impulsem jak w modułach IO).

Moduł kontrolek mH-MK jest dedykowanym elementem systemu F&Home do wizualizacji stanów binarnych na panelu dotykowym mH-TS12 lub mH-TS15.

Separatory sygnału mH-SEP stosujemy w bardzo rozbudowanych instalacjach (wiele modułów) lub instalacjach spinających dwa lub więcej budynków.