Przekaźniki prądowe 

Siatka
Lista

Jednofunkcyjny. Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy obwodu mierzonego.Przekaźnik prądowy służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodach mierzonych z funkcją przełączenia styku w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej ustawionych wartości progowych.

Czterofunkcyjny. Z regulowanym dolnym i górnym progiem zadziałania.Przekaźnik prądowy służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodzie mierzonym z funkcją przełączenia styków w przypadku przekroczeniu wartości natężenia prądu powyżej i poniżej ustawionych wartości progowych.

Przekaźnik kierunku poboru energii (pobierana/oddawana).EPM-621 jest dwukierunkowym miernikiem energii elektrycznej czynnej przeznaczonym do pracy w sieci jednofazowej. Służy do sygnalizacji przekroczenia zadanego poziomu mocy pobieranej z sieci, zwracanej do sieci lub w obu kierunkach.