Przekaźniki kontroli poziomu cieczy 

Siatka
Lista

Jednostanowy. Z fabryczną stałą nastawą czułości.Przekaźniki  jednostanowe  służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomie zamontowania  sondy zalania.

Dwustanowy (min/max). Z fabryczną stałą nastawą czułości.Przekaźniki PZ-829 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na  poziomach zamontowania  sond zalania. Pozwalają na utrzymywanie stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika.

Trójstanowy. Z regulacją czułości.Przekaźniki PZ-831 RC służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na  poziomach zamontowania  sond zalania. Pozwalają na utrzymywanie stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika.

Dwustanowy. Ze stanami alarmowymi. Z regulacją czułości.Przekaźniki  PZ-832  służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na  poziomach zamontowanych  sond zalania.

Automatyczny System Przeciwzalaniowy. Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych i stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania.

Jednostanowy. Z regulacją czułości.Przekaźniki  jednostanowe  służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomie zamontowania sondy zalania.

Dwustanowy (min/max). Z regulacją czułości.Przekaźniki PZ-829 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na  poziomach zamontowania  sond zalania. Pozwalają na utrzymywanie stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika.