Sterowniki czasowe 

Siatka
Lista

Sterownik czasowy typu "praca PRAWO-LEWO".Sterownik programowalny służy do sterowania procesami technologicznymi w układach automatyki przemysłowej, w których zachodzi potrzeba czasowego, cyklicznego, naprzemiennego załączania odbiorników z wymuszonymi, czasowymi przerwami między kolejnymi złączeniami.

Przełącznik "gwiazda"-"trójkąt".Do sterowania stycznikowym układem przełączeniowym "gwiazda"-„trójkąt”.

Sterownik sekwencyjny, impulsowo-czasowy, 4-kanałowy.Sterownik PCS-534 przeznaczony jest do układów automatyki, w których zachodzi potrzeba jednoczesnego sterowania grupą odbiorników w ustalonej kombinacji ON/OFF wymuszanej kolejnymi impulsami podawanymi ręcznie lub automatycznie na wejście sterujące lub zgodnie z czasowymi interwałami między kolejnymi...