L E D 

Siatka
Lista

1 bardzo jasna dioda SUPER BRIGHT LED na przedzie oraz 36 jasnych mini SUPER BRIGHT LED na bocznej ścianie